SEO ROI kalkylator

Med fem enkla steg ger vi dig en
uppskattad bild av vad du kan
vinna på att arbeta med SEO.

Läs mer om Return on SEO

Step 1/5

Antal besökare

Ungefär hur många besökare har du på din hemsida per månad? Om resultatet varierar mycket från månad till månad kan du ta ett snitt på ett helt år.

st Den här informationen hittar du enkelt på ditt Google Analytics konto. Har du inte tillgång till Analytics? Kontakta oss så hjälper vi till med registreringen och berättar hur det fungerar. Google Analytics är ett gratisverktyg som kopplas till din hemsida.

Step 2/5

Med hur mycket kan
du öka din trafik?

Här kommer din erfarenhet in. Hur stor är din
målgrupp och hur stor är efterfrågan i din bransch?

Förväntad trafikökning på grund av SEO-arbete:

Här kommer din erfarenhet in.
Hur stor är din målgrupp
och hur stor är efterfrågan
i din bransch?

Förväntad trafikökning på grund av SEO-arbete:

% Vår erfarenhet är att alla våra kunder ökar trafik till hemsidan med SEO. För att göra en mer rättvis bedömning rekommenderar vi dock våra kunder att först göra en SEO-analys.

Step 3/5

Bruttomarginal

Hur stor vinst gör du på varje order?

kr
För att ge en rättvis bild av möjlig ökning av intäkter så tar vi bara med den delen av en order som bidrar till företagets lönsamhet. Alltså kostnaden för att tillverka eller köpa in varan eller tjänsten.

Step 4/5

Konverteringsgrad

Ange din procentuella konverteringsgrad, dvs. hur många potentiella eller faktiska affärer som görs med dina besökare
på hemsidan.

%