SEO leder till affärsmöjligheter!/

Konkurrensen hårdnar och vinnarna är de företag som utgår från kundernas
sökbeteende och behov när de tar fram innehåll till en hemsida./

Varför SEO?/

Varje dag görs ca 50 000 000 sökningar på Google i Sverige. Vad vi som konsumenterna än letar efter har vi blivit vana vid att få fram relevant information på ett ögonblick och som företag har vi två vassa vapen för att arbeta med “sök” – SEO (Sökmotoroptimering) eller betala för annonser på Google. Är det inte rätt information presenterad på toppresultaten på förstasidan är det få som har tålamod att leta sig vidare. Googles uppgift och mål är att leverera den mest effektiva upplevelsen för sina användare.

Med andra ord att ge användaren det mest relevanta sökresultatet vid varje sökning.

 

Framtiden tillhör varumärken som syns med relevans i fokus och som erbjuder det innehållet som konsumenten faktiskt vill ha. Sökmotoroptimering (SEO) fungerar i detta syfte för att du ska synas och hittas bland de översta sökresultaten på Google med rätt innehåll.

seo_working

Hur fungerar SEO (Sökmotoroptimering)?

Första och viktigaste steget mot fantastisk SEO är att se till att folk hittar det du som redan finns på webbplatsen. Detta görs genom att optimera webbplatsens innehåll med hjälpa av content och struktur.

 

Googles sökrobotar tittar på specifika delar av din hemsida som exempelvis sidtitel (texten du ser uppe i webbläsarens fönsterram), rubriker, underrubriker, bildtexter, länktexter och så kallade meta-information (innehållet som ligger dolt i webbsidans källkod). För att din hemsida ska rankas högt på Google krävs bland annat att detta innehåll får namn med relevanta sökord, sökords fraser och att de passar in bland hemsidans övriga innehåll.

 

Det räcker inte att du bara berättar om dig själv på hemsidan. Google värdesätter även den information som finns om ditt företag på externa sidor. Länkar som man ”förtjänat” – länkar som inte manipulerats utan tillkommit organiskt på grund av att man skapat ett innehåll som är värt att länka till. Det har blivit allt viktigare och det vanligaste sättet att skapa den här typen av länkar är genom kvalitativa samt relevanta blogginlägg.

Vad kostar SEO (Sökmotoroptimering)?

Priset varierar helt beroende på konkurrenssituation och nuläget. Allt SEO-arbete är skräddarsytt, då vi anser att det inte finns några färdiga paketlösningar som fungerar för alla. Ju längre ni är från målet och ju fler hinder som står längs vägen, desto mer omfattande blir strategin. Observera att vi alltid utför en SEO-analys innan vi kan komma med ett konkret prisförslag.

SEO bör ses som en lägereld som man vårdar långsiktigt, för först blir det en stor satsning som sedan utvecklas till att bli en primär del av er marknadsföring. I de flesta undersökningar som görs kring marknadsföringsinsats och som ger högst ROI – toppar SEO ofta högst upp på listan.

Vi fokuserar alltid på ROI, marknadspotential och affärsnytta i allt vi gör. Som komplement till detta skräddarsyr vi dessutom en content strategi som sätter ert bolag i bräschen och hamnar långt framför era konkurrenter. Lägg därtill ett stort tekniskt kunnande om on-page/off-page SEO och du har de viktigaste ingredienserna i vårt arbete – att driva relevant trafik till specifika undersidor på er hemsida.

seo_described
GO MO Group Content amplification strategi

Exempel på Content strategi som funkar: Content Amplification

Det räcker inte att du bara berättar om dig själv på den egna hemsidan. Google värdesätter även den information som finns om ditt företag på externa siter.

 

Strategin går ut på att man via strategisk storytelling skapar, publicerar och sprider ett budskap som baseras på utvalda sökord eller sökfraser. Som i sin tur ger otroligt bra förutsättningar för optimal SEO (Sökmotoroptimering)!

 

Google favoriserar diversifierat innehåll och är skälet till att vi skapar olika typer av content för våra kunder. Bland dessa ingår bland annat pressreleaser, artiklar, visuellt content, video, bloggar och nyhetsinlägg. Genom ett större publiceringsarbete av detta slag kan man förstärka och skapa relevans för ett befintligt innehåll på en hemsida.

 

det är viktigt att inte glömma “marketing” delen i Content-marketing genom att endast fokusera på att skapa innehåll utan att ha en distributionsstrategi för ditt innehåll. Vi kallar strategin för Content Amplification (förstärkning av innehåll) och det skapar helt nya möjligheter för att få relevanta tillbakalänkningar samt går som handen i handsken med Googles krav och riktlinjer.

Vår arbetsprocess

SEO är ett löpande arbete och samarbete mellan oss och våra kunder.

GOMO Group SEO workflow

1

Vi vänder oss till kunder där vi kan addera ett högt värde. Våra tjänster passar alla typer av bolag i alla branscher som vill satsa på tillväxt och som vill arbeta med pull-marketing (arbetar med befintligt behov istället för att skapa behov).

 

Våra mest lyckade case är där det finns en intern kompetens inom SEO och viljan att jaga höga ROI-värden.

2

SEO handlar inte endast om att veta nuläget, utan även konkurrenternas nuläge. Alla vill vara i topp och därför måste man utmärka sig. I en nulägesanalys tittar vi på fyra huvudområden:
– Tillgänglighet (är hemsidan sökbar?)
– Sökordsforskning (vad söker användarna på?)
– On-page faktorer och Off-page (URL-struktur, länkningar mm.)
– Konkurrensanalys

3

Utifrån den data vi samlat in genom nulägesanalysen identifierar vi en hållbar och etisk SEO-strategi i enlighet med Googles riktlinjer. Affärsmodellen är väldigt transparent, då vi inte har några fasta priser eller paket. Vi debiterar beroende på antal timmar, den strategiska kompetens som krävs för att uppnå optimala resultat och i detta läge utför vi även en ROI-kalkyl som presenteras. Vi arbetar uteslutet med content based SEO, det vill säga att vi skapar alltid innehållet i alla våra case.

4

Här påbörjar samarbetet. Vi börjar med att korrigera samtliga åtgärder i enlighet med on/off-page analysen och utför en noggrann sökordsforskning för att säkerställa sökordens densitet hemsidan. Vi skapar innehållet för internt och externt bruk som ni godkänner längs vägen. Det långsiktiga arbetet av samarbete samt relationen mellan oss och kunden är nyckeln till framgången.

Kontakta oss

Insikter om värdeskapande marknadsföring
vardeskapande marknadsforing go mo group

Marknadschef – kräv tydlighet från din ledningsgrupp! Som Chief Marketing Officer måste du idag vara datadriven och våga investera. Därefter handlar det om att testa, dra slutsatser och förbättra satsningarna över tid. Och glöm inte tydligheten i kommunikationen med ledningsgruppen.

Frukostföreläsning – Juridiken och den digitala marknadsföringen
Juridiken & digital marknadsföring med GO MO Group och Delphi Advokatbyrå

Missa inte denna krispiga frukostföreläsning som vi på GO MO Group har tillsammans med Advokatfirman Delphi! Tisdag, 4 juni 2019, klockan 07:30-09:15 i.Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg Föreläsningen är kostnadsfri och det serveras frukost mellan kl 07:30-08:00.

Frukostföreläsning – Datadriven tillväxt
Go mo group Grant Thornton

Gabriel Ghavami, VD på GO MO Group ger insikter samt konkreta tips på hur Du skapar konkurrensfördelar genom att använda data som ett beslutsunderlag och marknadsföring i världsklass. Tillsammans med Johan Edlund från Grant Thornton ska de föreläsa om finansiell planering och digital marknadsföring, då dessa måste mötas för att skapa datadriven tillväxt! Onsdag, 22 maj 2019 klockan 07:30-09:30 Grant Thornton, Östra Hamngatan 26, Göteborg Föreläsningen är kostnadsfri och det