SEO LEDER TILL
AFFÄRSMÖJLIGHETER!

Konkurrensen hårdnar och vinnarna är de företag som utgår från kundernas
sökbeteende och behov när de tar fram innehåll till en hemsida. Testa vår kalkylator för
att se vad du kan vinna på att arbeta med SEO.

Varför SEO?/

Varje dag görs ca 50 000 000 sökningar på Google i Sverige, och vad vi än letar efter har vi som konsumenter blivit vana vid att få fram relevant information på ett ögonblick, som företag har vi två vassa vapen för att arbeta med “sök”. SEO (Sökmotoroptimering) eller betala för annonser på Google. Får vi inte rätt information presenterat på toppresultaten på förstasidan är det få som har tålamod att leta sig vidare. Googles uppgift och mål är att leverera den bästa tänkbara upplevelsen för sina användare.

Med andra ord att ge användaren det mest relevanta sökresultatet vid varje sökning.

 

Framtiden tillhör alltså varumärken som syns med relevans i fokus och som erbjuder konsumenten det innehåll de faktiskt vill ha. Sökmotoroptimering (SEO) verkar i detta syfte för att du ska synas och hittas bland de översta sökresultaten på Google med rätt innehåll.

seo_working

Hur fungerar SEO (Sökmotoroptimering)?

 

Första steget mot god sökmotoroptimering (SEO) är att se till att folk hittar det du redan har på din webbplats. Detta görs genom att optimera webbplatsens innehåll (content) och struktur.

 

Googles sökrobotar tittar på specifika delar av din hemsida som t.ex. sidtitel (den text du ser uppe i webbläsarens fönsterram), rubriker, underrubriker, bildtexter, länktexter och s.k. meta-information, dvs. innehållet som ligger dolt i webbsidans källkod. För att din hemsida ska rankas högt på Google krävs bland annat att den här typen av innehåll döps med relevanta sökord och sökordsfraser samt att dessa passar in bland hemsidans innehåll i övrigt.

 

Det räcker inte att du bara berättar om dig själv på den egna hemsidan.
Google värdesätter även den information som finns om ditt företag på externa siter. Länkar som man ”förtjänat”, dvs. länkar som inte manipulerats utan tillkommit organiskt på grund av att man skapat ett innehåll värt att länka till, har blivit allt viktigare. Det vanligaste sättet att skapa den här typen av länkar är genom kvalitativa och relevanta blogginlägg.

Vad kostar SEO (Sökmotoroptimering)?

 

Priset varierar helt beroende på er konkurrenssituation och ert nuläge. Allt SEO-arbete är skräddarsytt, det inte finns inga färdiga paketlösningar som fungerar för alla.
Ju längre ni är från målet och ju fler hinder som står inför er väg desto mer omfattande blir strategin – vi utför alltid en SEO-analys innan vi kan komma med ett konkret prisförslag.

SEO bör ses som en lägereld som man vårdar långsiktigt. Först genom en sådan satsning kan den utvecklas till att bli en primär del av er marknadsföring. I de flesta undersökningarna som görs över marknadsföringsinsats som ger högst ROI så hamnar SEO också ofta högst upp på listan.

Vi fokuserar alltid på ROI, marknadspotential och affärsnytta – i allt vi gör. Som komplement till detta skräddarsyr vi dessutom en content strategi som sätter ert bolag i bräschen, långt framför era konkurrenter. Lägg därtill ett stort tekniskt kunnande om on-page samt off-page SEO och du har de viktigaste ingredienserna i vårt arbete med att driva relevant trafik till specifika undersidor på er hemsida.

seo_described
GO MO Group Content amplification strategi

Ex på Content strategi som funkar: Content amplification

 

Det räcker inte att du bara berättar om dig själv på den egna hemsidan. Google värdesätter även den information som finns om ditt företag på externa siter.

 

Strategin går ut på att man via strategisk storytelling skapar, publicerar och sprider ett budskap som baseras på utvalda sökord eller sökfraser. Som i sin tur ger otroligt bra förutsättning för optimal SEO (Sökmotoroptimering)!

Google favoriserar diversifierat innehåll, vilket är skälet till att vi skapar olika typer av content för våra kunder. Bland dessa ingår bland annat press- releaser, artiklar, visuellt content, video och blogg/nyhetsinlägg. Genom ett större publiceringsarbete av detta slag kan man förstärka och skapa relevans för ett befintligt innehåll på en hemsida.

 

Så glöm inte “marketing” delen i Content-marketing genom att fokusera endast på att skapa innehåll utan att ha en distributionsstrategi för ditt innehåll (content)

 

Vi kallar strategin för Content Amplification (förstärkning av innehåll) som skapar helt nya möjligheter till att få relevanta tillbakalänkningar, och som går hand-i-handsken med Googles krav/riktlinjer.

Vår arbetsprocess

SEO är ett löpande arbete och ett samarbete mellan oss och våra kunder.

GOMO Group SEO workflow

1

Vi vänder oss till kunder där vi kan addera ett högt värde. Våra tjänster passar alla typer av bolag i alla branscher som önskar tillväxt och som vill arbeta med pull-marknadsföring (den köpande kunden/ intressegruppen söker upp dig).

 

Våra mest lyckade case är där det finns en intern kompetens inom SEO och en vilja att jaga höga ROI-värden.

2

SEO handlar inte endast om att veta ditt nuläge, utan även dina konkurrenters nuläge. Alla vill hamna på topp, och därför måste du utmärka dig. I en nulägesanalys tittar vi på fyra huvudområden:
– Tillgänglighet (är hemsidan sökbar?)
– Sökordsforskning (vad söker Era kunder på?)
– On-page faktorer & Off-page (URL-struktur, länkningar mm.)
– Konkurrensanalys

3

Utifrån den data vi samlat in genom nulägesanalysen identifierar vi en hållbar och etisk SEO-strategi i enlighet med Googles riktlinjer. Vi har inga fasta priser eller paket, utan affärsmodellen är väldigt transparent. Vi debiterar beroende på antal timmar och den strategiska kompetens som krävs för att uppnå optimalt resultat. I detta läge utför vi även en ROI-kalkyl som presenteras. Vi arbetar uteslutet med content based SEO (d.v.s. vi skapar alltid innehåll i alla våra case).

4

Samarbetet påbörjas. Vi börjar med att korrigera samtliga åtgärder i enlighet med On-page analysen och utför en noggrann sökordsforskning för att säkerställa sökordens densitet på Er hemsida. Vi börjar även skapa innehåll för internt och externt bruk som ni godkänner löpande. SEO är ett långsiktigt arbete och relationen mellan oss och kund är nyckel till framgång.

Kontakta oss