En väldesignad hemsida är essentiell för företagets överlevnad

Upp emot 70 procent av köpbesluten tas på nätet. Detta faktum innebär att ditt digitala möte är ditt viktigaste kundmöte, och att din hemsida är ett av dina viktigaste kommunikationskanaler. Bra kommunikation leder till enorma marknadsföringsmöjligheter, så satsa på Era hemsidor och satsa stort.   Det är idag förhållandevis enkelt att skapa en hemsida helt själv tack vare olika verktyg. Men att vem som helst kan göra det behöver inte betyda