Innehållsmarknadsföring / Content Marketing

"The success of our endeavors depends on how well we are able to understand and connect with the human stakeholder we are interacting with"

Vad är innehållsmarknadsföring?


Grunden i en innehållsstrategi är att skapa och distribuera relevant och värdefullt innehåll anpassat för att vara intressant för din målgrupp. Beroende på språk, kanal och marknadssegment kan innehållsmarknadsföringen se olika ut, men i slutändan handlar content marketing om att producera innehåll som skapar värde för målgruppen. En innehållsmarknadsföringsstrategi kan rikta sig mot befintliga såväl som potentiella kunder, eller andra intressenter. Eftersom vi konsumerar content via olika kanaler, för olika syften, vid olika tidpunkter måste bra innehållsmarknadsföring ta hänsyn till läsarnas olika förväntningar och behov. Detta innebär inte att innehållsmarknadsföring enbart handlar om att skriva intressanta texter – det är viktigt att anpassa ordvalen efter terminologin läsare använder, annars kommer materialet inte hittas.


Content Marketing måste utgå från kunden

All text måste anpassas efter läsaren. Detsamma gäller inom innehållsmarknadsföring: bra innehåll utgår från målgruppens behov snarare än att det baseras på avsändarens organisationsstruktur eller vem som skriver innehållet. Således måste organisationer anta ett utifrån in-perspektiv i all sin kommunikation.

Ett återkommande tema är att företag är för fokuserade på affärsområden och organisationsscheman, och helt enkelt glömmer bort kunden. Samtidigt namnges och paketeras produkter och erbjudanden i ett konferensrum där målet är att hitta något som ”känns bra”, snarare än att utgå från kundens behov från start till mål.

En viktig återkommande utmaning (framförallt hos större B2B-företag) är att företag skapar content utan ett konkret mål eller syfte. Detta leder till att stora mängder content skapas, men arbetet med att sprida innehållet på både kort- och lång sikt inte genomförs hela vägen i mål. Content blir en to-do snarare än en strategisk process som skapar värde över tid.


Innehåll baserat på verkliga behov

Målgruppens behov kan bland annat kartläggas genom att analysera sökbeteenden på Google. En modern innehållsstrategi bör därför utgå från de frågor som målgruppen ställer online. Processen för att kartlägga kundens behov består av följande steg:

  1. Skapa en enkel buyer persona baserat på befintliga och potentiella kunder som tydliggör vilken roll personen har, på vilket sorts företag hen arbetar, samt vilka utmaningar den står inför
  2. Genomför en konkurrentanalys av både direkta och online konkurrenter
  3. Genomför en bred sökordsanalys och skapa en sökordsstrategi som svarar på frågorna: Vilka problem ska vi bidra till att lösa online ; Hur stora är problemen ; Hur många har dessa problem
  4. Förstå vart målgruppen är i köpprocessen. Är den precis i början och gör research, eller är den i slutfasen och närmar sig ett beslut? Beroende på vart målgruppen befinner sig krävs det ett visst typ av innehåll och budskap för att lösa målgruppens problem.

SEO + innehåll = Digitala tillgångar

Fördelen med att skapa innehåll som baseras på målgruppens verkliga behov och sedan sökmotoroptimera det är innehållets exponering över tid. Genomförs arbetet rätt och riktigt skapar företag innehåll som kommer driva trafik över en lång tid framöver. Besökare från målgruppen kommer år ut och år in hamna på er webbsida tack vare det innehåll ni skrivit.

En annan viktig aspekt av kombinationen innehållsmarknadsföring och pull-marketing är att Google/sökmotorer som kanal verkar 24/7. Det finns inget sätt att ”stänga av marknadsföringen”, utan innehållet jobbar natt som dag med att driva kvalitativ trafik till er webbsida. Detta leder i sin tur till att värdet ökar över tid då kostnaden per klick är gratis (förtjänad).

Läs merMindre

Sökoptimering passar alla branscher
men sällanköpsvaror och B2B bäst

SEO och pull-marketing är som kraftfullast i branscher där köpprocesserna som är mer komplexa. Komplexitet innebär flera beslutsfattare, långa köpprocesser och dyrare produkter eller tjänster.
Referenser & Case

Hur storbolaget blev snabbrörligt och tog tillbaka stafettpinnen

"Motsatsen till digitala tillgångar är att lägga tid och pengar på ett innehåll som trycks ut under en vecka på sociala medier. Därefter ligger sidan på en contentkyrkogård på hemsidan utan att någon läser den."