Sökmotoroptimering (SEO) specialanpassad för B2B

Vad är SEO och hur hjälper det företag?

Förändrade köpprocesser och B2B SEO

Konsumenten sitter i förarsätet och bruset är enormt, vi marknadsförare måste anpassa oss. Vi är övertygade om att B2B SEO och pull-marketing är ett måste för företag. Den kundcentrerade marknadsföraren kan inte längre blunda för sökmotorernas viktiga roll. Här förklarar vi varför och vad effektiv SEO egentligen handlar om.

Vad är SEO?

SEO är förkortning för Search Engine Optimization, eller på svenska: sökmotoroptimering. Mer specifikt fungerar SEO som samlingsnamn på en rad aktiviteter som utförs för att ranka organiskt och hamna högt i Googles sökresultat. I Sverige är Google den dominerande sökmotorn med en marknadsandel på över 95 %. Allt som allt görs ca 50,000,000 sökningar i Sverige dagligen.


Köpprocesserna har blivit digitala och det är köparen (oavsett om det är B2B eller B2C) som sitter i förarsätet. Tiden då marknadsföringen handlade om att skrika högst är förbi vilket gjort att både försäljningschefen och marknadschefen måste ställa om. Pull-marketing kommer från produktionskonceptet “push och pull”, där pull handlar om att svara på befintlig efterfrågan istället för att skapa efterfrågan och försöka hamna rätt. 94 % av alla B2B-köpprocesser använder sökmotorer under research-processen och 87 % anger en sökmotor som den viktigaste kanalen i samma process.

Med hjälp av en SEO-byrå kan du som företag direkt hamna långt fram i köpprocessen genom att anpassa era strategier utefter kundernas beteende och behov. Då undviker ni som företag att pusha ut ert budskap för att skapa ett behov och löser istället behovet när det uppstår.

SEO genererar leads och ger ett starkt varumärke

En framgångsrik B2B-sökmotoroptimering leder till att ni som företag börjar generera leads och blir tankeledare. Istället för att jobba med kalla leads så kan ni förse er försäljningsavdelning med varma leads som har tagit del av ert erbjudande och är redo att bygga en relation. Samtidigt är en stark sökmotorpositionering varumärkesbyggande då den sökande uppfattar företag som syns på Google som pålitlig.

En annan styrka med B2B-sökmotoroptimering är att arbetssättet baseras på ett ”utifrån-in” perspektiv som bidrar med direkt kundnytta. Det handlar om att hjälpa användarna och kunderna genom att besvara deras frågor och möta deras behov. Hela varumärkesupplevelsen, eller köpprocessen, påverkas av pull-marketing och där blir design (UX/UI) allt viktigare. Bara de som lyckas belönas med en bra placering bland sökresultaten, någonting som kommer vara ännu säkrare i framtiden.

För att positionera bolagets hemsida som ett valbart alternativ eller en tankeledare finns det två strategier:

  1. SEO, förtjänade klick och organisk trafik
  2. Betalda annonser i Google Ads, betala per klick

SEO till skillnad från annonsering på Google (SEA) är en långsiktig strategi som bygger värden över tid. Ett klick kostar i sig ingenting men arbetet för att ranka är invecklat och långsiktigt. Styrkan är att det skapar inträdesbarriärer för nya aktörer som vill komma åt det digitala behovet.

Användarnas tid är nu

SEA (Google Ads), eller annonsering på Google, omsätter i Sverige ca 6 miljarder årligen medan SEO (sökmotoroptimering) omsätter ca 300–400 miljoner. Detta går inte ihop med användarnas sökbeteenden som favoriserar organiskt sök (förtjänat sök genom SEO). Detta pekar på att marknaden för B2B-SEO kommer att öka lavinartat till ca 2–3 miljarder inom fem år. Inte riktigt läge att hamna på efterkälken, med andra ord.

Sökmotoroptimering Göteborg

Trots att vi är en ledande SEO-byrå så vet vi att de bästa resultaten inte kommer från att enbart arbeta med sin SEO-ranking. SEO är snarare en del i den större digitala marknadsföringsstrategin, som gynnas av att ha en innehållsmässig och geografisk bredd.

GO MO Group är en B2B SEO-byrå med erfarenhet av SEO och digital Pull-marketing som sträcker sig över flera marknader. När vi tar fram strategier för att marknadsföra våra kunder med B2B sökmotoroptimering Göteborg, eller västra götaland, över så begränsar vi inte arbetet till B2B sökmotoroptimering i Göteborg, utan använder data för att se vilka andra marknader som är relevanta och vilka taktiker som fungerar där. Samma sak gäller B2B sökmotoroptimering för Stockholm eller andra städer.

Läs merMindre

Hur fungerar sökmotoroptimering (SEO)?

Googles algoritm analyserar både historisk data och realtidsdata för att avgöra vilka sökresultat (hemsidor) som ska visas överst. Idén bakom algoritmerna kom från forskarvärlden där man länge mätt auktoritet i hur många gånger en artikel refereras till (många referenser = auktoritär inom ämnet). Algoritmen utgår från 300–500 direkta och indirekta parametrar. Parametrarna kan delas in i följande kategorier:

  1. On-page (innehåll som texter, bilder, meta descriptions)
  2. Tekniska aspekter (kodens struktur och hur snabbt hemsidan laddar)
  3. Off-page (som länkar in till sidan)
  4. Användarupplevelsen (UX)

Oavsett hur bra hemsidan är så är sökordsstrategin ryggraden. En genomarbetad sökordsstrategi bör ligga till grund för en modern kommunikationsstrategi som är verkligt utifrån och in.


Sökoptimering passar alla branscher
men sällanköpsvaror och B2B bäst

SEO och pull-marketing är som kraftfullast i branscher där köpprocesserna som är mer komplexa. Komplexitet innebär flera beslutsfattare, långa köpprocesser och dyrare produkter eller tjänster.
Referenser & Case

B2B-marknadsföring gör er till tankeledare inom branschen

"Vi behövde utveckla vår verksamhet digitalt men vi visste inte riktigt hur, där har GO MO Group och Henrik hjälpt oss på ett fantastiskt sätt under resans gång både som partner och bollplank. Att gå ifrån att vara helt osynlig digitalt till att faktiskt synas och generera ett konstant inflöde av leads har öppnat nya möjligheter för oss som företag som vi kommer fortsätta utveckla. "

Vanliga frågor kring teknisk SEO

Nedan förklarar vi betydelsen av de vanligaste termerna inom teknisk SEO.
Dessa termer använder vi själva i våra SEO analyser.

Robots.txt-filer – hur kan de hjälpa oss?

Robots.txt är en textfil som granskas av sökmotorn i samband med en sökning. Texten i filen ger sökmotorn instruktioner om vad som ska visas på webbplatsen eller bland sökresultaten, samt om vad som inte ska indexeras. Exempel på sidor som inte ska komma upp bland övrigt sökresultat är sådana som endast är ämnade för medlemmar.
I de fall som robots.txt saknas kommer sökmotorn söka igenom hela webbplatsen och risken att användare hamnar fel eller på till exempel en 404-sida ökar.

Hur används sitemap.xml?

Sitemap.xml är en typ av sidkarta som i första hand är till för sökmotorerna. Dessa textfiler berättar för sökmotorn vilka sidor som webbplatsen är uppbyggd av och kan generera högre ranking i sökmotorer som exempelvis Google. Aktörer vars hemsidor inte har en sitemap.xml-fil straffas dock inte.

Vad är en HTML Sitemap (sidkarta), och hur används den?

Liksom sitemap.xml är HTML sitemap en sidkarta som samlar en webbplats alla olika sidor. Men, till skillnad från sitemap.xml är HTML-versionen till för besökaren istället för sökmotorerna. Eftersom HTML sitemap visar upp webbplatsens struktur på ett visuellt sätt bidrar den till besökarens orientering och överblick.
Goda möjligheter till navigering och orientering hänger samman med god användarvänlighet. Något som i sin tur ökar kvaliteten på en webbplats samt ökar rankingen i sökmotorerna.

Webbplatskartor för bilder - varför?

För stora webbplatser med många bilder kan det vara nödvändigt att komplettera övriga sidkartor med en separat sitemap endast för bilderna – dvs en slags bildkarta. Google används flitigt i samband med bildrelaterade sökningar varje dag, och många företag vinner därför på att tydligt organisera och visa bilder på sina produkter.

Vad är brödsmulor?

Brödsmulor, bread crums på engelska, hjälper besökaren att orientera sig på sidan. Detta genom att visa en ”väg tillbaka” till startsidan. De olika stegen skrivs ut för att visa vägen till nuvarande plats.
Smulorna underlättar inte bara för användaren utan även för sökmotorer som använder dem för att tolka struktur och samband mellan olika sökord.

Vilka faktorer påverkar webbplatshastigheten, och hur kan den optimeras?

Webbplatshastigheten (site speed) är ett mått på hur snabb webbsidan är och hur snabbt sidorna laddas. År 2010 meddelade Google att sidhastigheten var en rankingsfaktor. En direkt följ av att en webbplats hastighet hänger direkt samman med användbarhet. En snabbare webbsida leder till mindre förlust av potentiella kunder som tvärtom blir motiverade att stanna kvar på sidan om besöker går smidigt och utan fördröjningar.
Faktorer som påverkar webbplatsens sidhastighet
a. Bristfälligt webbhotell
b. Stora (tunga) bilder
c. Dåligt optimerade webbläsare, plug-in program och appar
d. Många annonser
e. Externt inbäddad media (t.ex. filmer som hostas av Youtube)
f. Dåligt optimerade sidteman eller mallar
g. Widgets
h. Onödig inläsning av kod

Uppmärkningsschema – så funkar det

Uppmärkningsscheman hjälper sökmotorer som Google att sålla ut relevant information som matchar användarens behov. Schemat fungerar som ett virtuellt visitkort som förklarar kärnverksamheten för browsern, men som också bidrar med viss grundläggande information för användarna. Uppmärkningsschema är med andra ord ett bra sätt att lyfta fram webbplatsens relevans för sökmotorer.

Vad är målkonvertering och hur påverkar det ROI?

Målkonverteringar är ett sätt att mäta hur väl en webbplats uppfyller vissa uppsatta målsättningar. Ett mål representerar en genomförd aktivitet (dvs en konvertering) som leder till inkomstgenerering. Exempel på mål kan vara att fylla i ett kontaktformulär, ett köp eller nedladdning av ett dokument. Om målen är rätt utformade, spårade och analyserade kan underlättas utvärderingen av online-verksamheter och marknadsföringskampanjer.

Trasiga länkar – vad är det?

Trasiga länkar kallas även döda länkar. Detta kan vara länkar som leder till en felaktig URL-adress (till en sida som inte existerar). När en person klickar på en trasig länk hamnar de på en 404-sida.

Meta title och meta description – vad handlar det om?

En metatagg beskriver och sammanfattar kort det viktigaste av en webbsidas innehåll. På så vis fungerar den som en förhandsgranskning av webbsidan och visas i sökmotorns resultatlista. Metataggen ska innehålla nyckelord med koppling till landningssidan.
a. Metatitelns längd är 55 – 60 tecken
b. Metabeskrivningen är 150 – 160 tecken

Hur ser en effektiv URL-struktur ut?

Det är bra att använda korta domännamn. Webbadresser bör inte vara dynamiska – dvs. de ska följa en struktur på ett effektivt och tydligt sätt, de ska tydligt visa sökvägen som har följts. Adressen bör ha god läsbarhet och inkludera nyckelord i URL:en

Exempel på en bra URL-adress:
https://www.gomogroup.com/nyheter/den-digitala-tidens-saljare-den-trogna-kunden-och-google/

Hur används header taggar?

Header taggar är webbsidans huvudrubrik/titel. Varje sida på en webbplats får endast ha en huvudrubrik (H1), denna kan däremot ha flertalet underrubriker (H2) vilka i sin tur kan ha flera underordnade rubriker (H3). Detta system är uppbyggt på samma sätt som vanliga dokument. Det vanligaste är att bara behöva använda sig av de tre första nivåerna av rubriker.

Vad är alt taggar för bilder?

Även kallat alt-attribut och alt-beskrivning.
Alt-taggen namnger och beskriver vad som syns på bilden och ska gärna innehålla relevanta nyckelord. Om den döps på rätt sätt fångas taggen upp av sökmotorrn, trots att denna i själva verket inte kan ”se” bilden. Varje bild ska ha en separat och unik alt-tagg.

Trovärdighet och säkerhet – varför är det viktigt?

Google rankar webbplatser utifrån deras trovärdighet. Detta handlar till stor del om branding, om att knyta kunderna närmare sig genom professionella tjänster och smidiga produktleveranser. Trovärdigheten växer också med hemsidans ålder och stärks vid till exempel goda recensioner.
Säkerhet är också en viktig faktor för hög ranking. Det kan handla om att inneha ett SSL-certifikat som fungerar som legitimation vid betalning, inloggning och på sidor med känslig information av antingen ekonomisk eller privat karaktär.

Vad innebär kort svans-fraser?

Kort svans-fraser är sökord fraser som omfattar mellan 1 – 3 ord. Till exempel ”förlovningsring” eller ”Förlovningsring Göteborg”. Dessa nyckelord är oftast det första och mest koncisa ord användaren tänker på när den söker något. Google användaren som söker på dessa korta fraser kommer få ett stort och brett utbud av sökresultat, det är hög konkurrens om nyckelorden och svårt att pricka in rätt trafik. En webbplats med denna typ av sökord kan dock komma högt upp bland sökresultaten om hemsidan funnits en längre tid och är väletablerad.
Längre fraser, som innehåller flera sökord eller hela meningar kallas Long tail-fraser och ett exempel är:”Köpa förlovningsring i vitt guld i Göteborg”. Denna typ av nyckelord genererar inte hög trafik till webbplatsen men innebär konkurrensfördelar och hög konverterings-ratio.

HREF lang taggar – hur funkar de?

Denna tagg berättar vilket språk webbsidan använder. Detta underlättar sorteringen i sökresultatet. Den kan också användas som en geografisk begränsning och används främst på hemsidor som har flera språkalternativ – då användaren automatiskt ska hamna på den svenska sidan när de befinner sig i Sverige.
Kod exempel:

Diagram över Hreflang-taggar | GO MO Group

Vad innebär SERP-position?

SERP (Search Engine Result Page) är sökresultatet som visas i sökmotorn utifrån de sökord du angett. SERP omfattar både organiska och betalda resultat. Sökmotorns uppgift är att ge användaren det mest relevanta sökresultatet baserat på sökorden som använts.

Interna länkar – hur funkar de?

Dessa länkar finns på din egna webbsida och länkar till någon annan sida på samma webbplats. Kallas även inbound links.

Vad är externa länkar?

Dessa länkar leder till ett mål utanför den egna webbplatsen. Om du får länkning till din sida från en högt rankad domän kan ditt egna sökmotorresultat öka då det påvisar att någon med hög kvalitet och trovärdighet rekommenderar dig.

Koncept för externlänkning | GO MO Group

Hur bygger man bakåtlänkar, och hur funkar de?

Backlinks är när en webbsida som inte tillhör din domän länkar till någon av sidorna på din webbplats. Ju bättre kvalitet den externa webbsidan har desto bättre ranking ger länkningen dig.

Duplicerat innehåll – hur påverkar det webbplatsen?

Google vill alltid hitta källan till det ursprungliga innehållet och föredrar därför kvalitativa, unika texter. Ett innehåll som är duplicerat eller till väldigt stor del samma på flera ställen kommer inte att bestraffas av Google, men det kommer inte heller ge en positiv effekt. Sökord bör inte överanvändas och direktöversättningar ska undvikas.

Kod kontra text – vad bör du tänka på?

Kod kontra text-ratio, eller på engelska Code to Text-Ratio, är förhållandet mellan kod på webbplatsen jämfört med andelen text. Ett bra förhållande mellan dessa två ger en bra on-page optimering. GoogIe uppskattar hemsidor med större andel content/text.

Vilka tillbakalänkar kan tolkas som spam?

Länkar från lågkvalitativa, irrelevanta eller betalda webbplatser tolkas ofta som spam De kan göra stor skada på webbsidor och bland annat försämra användbarheten. På grund av detta bör webbplatsens sidor kvalitetssäkras regelbundet. För att ta bort dåliga länkar kan man använda Google Webmaster Tool.

Varför behövs bloggar och relevant on-page-innehåll?

Det finns flera fördelar med att skapa en blogg intern på din webbsida:. Bland annat bidrar den med följande:
a. Driver trafik till sidan
b. Förbättrar sidans SERP-ranking
c. Lockar till engagemang
d. Möjlighet att utveckla kundrelationer.
Att regelbundet publicera bloggar och uppdatera SEO-optimerat on-page innehåll ökar SERP-rankingen. De flesta sökmotorer föredrar nytt och unikt innehåll.

Vad innebär kanoniska taggar och duplicerat innehåll?

Kanoniska taggar gör det tydligt för sökmotorn vilka olika sidor med samma innehåll som ska klassas som en sida. I praktiken innebär detta att taggen förklarar hur innehållet ska kategoriseras och vilken källa som ska lyftas i sökresultatet. Om tex en kopia av en bloggtext har delats på en extern plattform så avslöjar den kanoniska taggen att detta är en medveten kopia. Innehållet sprids till vinst för den ursprungliga källan.