Vanliga frågor kring teknisk SEO/

Nedan förklarar vi betydelsen av de vanligaste termerna inom teknisk SEO.
Dessa termer använder vi själva i våra SEO analyser./

Robots.txt-filer – hur kan de hjälpa oss?

Robots.txt är en textfil som granskas av sökmotorn i samband med en sökning. Texten i filen ger sökmotorn instruktioner om vad som ska visas på webbplatsen eller bland sökresultaten, samt om vad som inte ska indexeras. Exempel på sidor som inte ska komma upp bland övrigt sökresultat är sådana som endast är ämnade för medlemmar.
I de fall som robots.txt saknas kommer sökmotorn söka igenom hela webbplatsen och risken att användare hamnar fel eller på till exempel en 404-sida ökar.

Hur används sitemap.xml?

Sitemap.xml är en typ av sidkarta som i första hand är till för sökmotorerna. Dessa textfiler berättar för sökmotorn vilka sidor som webbplatsen är uppbyggd av och kan generera högre ranking i sökmotorer som exempelvis Google. Aktörer vars hemsidor inte har en sitemap.xml-fil straffas dock inte.

Vad är en HTML Sitemap (sidkarta), och hur används den?

Liksom sitemap.xml är HTML sitemap en sidkarta som samlar en webbplats alla olika sidor. Men, till skillnad från sitemap.xml är HTML-versionen till för besökaren istället för sökmotorerna. Eftersom HTML sitemap visar upp webbplatsens struktur på ett visuellt sätt bidrar den till besökarens orientering och överblick.
Goda möjligheter till navigering och orientering hänger samman med god användarvänlighet. Något som i sin tur ökar kvaliteten på en webbplats samt ökar rankingen i sökmotorerna.

Webbplatskartor för bilder - varför?

För stora webbplatser med många bilder kan det vara nödvändigt att komplettera övriga sidkartor med en separat sitemap endast för bilderna – dvs en slags bildkarta. Google används flitigt i samband med bildrelaterade sökningar varje dag, och många företag vinner därför på att tydligt organisera och visa bilder på sina produkter.

Vad är brödsmulor?

Brödsmulor, bread crums på engelska, hjälper besökaren att orientera sig på sidan. Detta genom att visa en ”väg tillbaka” till startsidan. De olika stegen skrivs ut för att visa vägen till nuvarande plats.
Smulorna underlättar inte bara för användaren utan även för sökmotorer som använder dem för att tolka struktur och samband mellan olika sökord.

Vilka faktorer påverkar webbplatshastigheten, och hur kan den optimeras?

Webbplatshastigheten (site speed) är ett mått på hur snabb webbsidan är och hur snabbt sidorna laddas. År 2010 meddelade Google att sidhastigheten var en rankingsfaktor. En direkt följ av att en webbplats hastighet hänger direkt samman med användbarhet. En snabbare webbsida leder till mindre förlust av potentiella kunder som tvärtom blir motiverade att stanna kvar på sidan om besöker går smidigt och utan fördröjningar.
Faktorer som påverkar webbplatsens sidhastighet
a. Bristfälligt webbhotell
b. Stora (tunga) bilder
c. Dåligt optimerade webbläsare, plug-in program och appar
d. Många annonser
e. Externt inbäddad media (t.ex. filmer som hostas av Youtube)
f. Dåligt optimerade sidteman eller mallar
g. Widgets
h. Onödig inläsning av kod

Uppmärkningsschema – så funkar det

Uppmärkningsscheman hjälper sökmotorer som Google att sålla ut relevant information som matchar användarens behov. Schemat fungerar som ett virtuellt visitkort som förklarar kärnverksamheten för browsern, men som också bidrar med viss grundläggande information för användarna. Uppmärkningsschema är med andra ord ett bra sätt att lyfta fram webbplatsens relevans för sökmotorer.

Vad är målkonvertering och hur påverkar det ROI?

Målkonverteringar är ett sätt att mäta hur väl en webbplats uppfyller vissa uppsatta målsättningar. Ett mål representerar en genomförd aktivitet (dvs en konvertering) som leder till inkomstgenerering. Exempel på mål kan vara att fylla i ett kontaktformulär, ett köp eller nedladdning av ett dokument. Om målen är rätt utformade, spårade och analyserade kan underlättas utvärderingen av online-verksamheter och marknadsföringskampanjer.

Trasiga länkar – vad är det?

Trasiga länkar kallas även döda länkar. Detta kan vara länkar som leder till en felaktig URL-adress (till en sida som inte existerar). När en person klickar på en trasig länk hamnar de på en 404-sida.

Meta title och meta description – vad handlar det om?

En metatagg beskriver och sammanfattar kort det viktigaste av en webbsidas innehåll. På så vis fungerar den som en förhandsgranskning av webbsidan och visas i sökmotorns resultatlista. Metataggen ska innehålla nyckelord med koppling till landningssidan.
a. Metatitelns längd är 55 – 60 tecken
b. Metabeskrivningen är 150 – 160 tecken

Hur ser en effektiv URL-struktur ut?

Det är bra att använda korta domännamn. Webbadresser bör inte vara dynamiska – dvs. de ska följa en struktur på ett effektivt och tydligt sätt, de ska tydligt visa sökvägen som har följts. Adressen bör ha god läsbarhet och inkludera nyckelord i URL:en

Exempel på en bra URL-adress:
https://www.gomogroup.com/nyheter/den-digitala-tidens-saljare-den-trogna-kunden-och-google/

Hur används header taggar?

Header taggar är webbsidans huvudrubrik/titel. Varje sida på en webbplats får endast ha en huvudrubrik (H1), denna kan däremot ha flertalet underrubriker (H2) vilka i sin tur kan ha flera underordnade rubriker (H3). Detta system är uppbyggt på samma sätt som vanliga dokument. Det vanligaste är att bara behöva använda sig av de tre första nivåerna av rubriker.

Det här är rubrik 1

Får endast finnas en per sida.

Det här är rubrik 2

H2 är en underrubrik till H1.

Det här är rubrik 3

H3 är en underrubrik till H2 som i sin tur är underrubrik till H1.

Det här är rubrik 4

osv….
Det här är rubrik 5
Det här är rubrik 6

Vad är alt taggar för bilder?

Även kallat alt-attribut och alt-beskrivning.
Alt-taggen namnger och beskriver vad som syns på bilden och ska gärna innehålla relevanta nyckelord. Om den döps på rätt sätt fångas taggen upp av sökmotorrn, trots att denna i själva verket inte kan ”se” bilden. Varje bild ska ha en separat och unik alt-tagg.

Trovärdighet och säkerhet – varför är det viktigt?

Google rankar webbplatser utifrån deras trovärdighet. Detta handlar till stor del om branding, om att knyta kunderna närmare sig genom professionella tjänster och smidiga produktleveranser. Trovärdigheten växer också med hemsidans ålder och stärks vid till exempel goda recensioner.
Säkerhet är också en viktig faktor för hög ranking. Det kan handla om att inneha ett SSL-certifikat som fungerar som legitimation vid betalning, inloggning och på sidor med känslig information av antingen ekonomisk eller privat karaktär.

Vad innebär kort svans-fraser?

Kort svans-fraser är sökord fraser som omfattar mellan 1 – 3 ord. Till exempel ”förlovningsring” eller ”Förlovningsring Göteborg”. Dessa nyckelord är oftast det första och mest koncisa ord användaren tänker på när den söker något. Google användaren som söker på dessa korta fraser kommer få ett stort och brett utbud av sökresultat, det är hög konkurrens om nyckelorden och svårt att pricka in rätt trafik. En webbplats med denna typ av sökord kan dock komma högt upp bland sökresultaten om hemsidan funnits en längre tid och är väletablerad.
Längre fraser, som innehåller flera sökord eller hela meningar kallas Long tail-fraser och ett exempel är:”Köpa förlovningsring i vitt guld i Göteborg”. Denna typ av nyckelord genererar inte hög trafik till webbplatsen men innebär konkurrensfördelar och hög konverterings-ratio.

HREF lang taggar – hur funkar de?

Denna tagg berättar vilket språk webbsidan använder. Detta underlättar sorteringen i sökresultatet. Den kan också användas som en geografisk begränsning och används främst på hemsidor som har flera språkalternativ – då användaren automatiskt ska hamna på den svenska sidan när de befinner sig i Sverige.
Kod exempel:

Vad innebär SERP-position?

SERP (Search Engine Result Page) är sökresultatet som visas i sökmotorn utifrån de sökord du angett. SERP omfattar både organiska och betalda resultat. Sökmotorns uppgift är att ge användaren det mest relevanta sökresultatet baserat på sökorden som använts.

Interna länkar – hur funkar de?

Dessa länkar finns på din egna webbsida och länkar till någon annan sida på samma webbplats. Kallas även inbound links.

Vad är externa länkar?

Dessa länkar leder till ett mål utanför den egna webbplatsen. Om du får länkning till din sida från en högt rankad domän kan ditt egna sökmotorresultat öka då det påvisar att någon med hög kvalitet och trovärdighet rekommenderar dig.

Hur bygger man bakåtlänkar, och hur funkar de?

Backlinks är när en webbsida som inte tillhör din domän länkar till någon av sidorna på din webbplats. Ju bättre kvalitet den externa webbsidan har desto bättre ranking ger länkningen dig.

Duplicerat innehåll – hur påverkar det webbplatsen?

Google vill alltid hitta källan till det ursprungliga innehållet och föredrar därför kvalitativa, unika texter. Ett innehåll som är duplicerat eller till väldigt stor del samma på flera ställen kommer inte att bestraffas av Google, men det kommer inte heller ge en positiv effekt. Sökord bör inte överanvändas och direktöversättningar ska undvikas.

Kod kontra text – vad bör du tänka på?

Kod kontra text-ratio, eller på engelska Code to Text-Ratio, är förhållandet mellan kod på webbplatsen jämfört med andelen text. Ett bra förhållande mellan dessa två ger en bra on-page optimering. GoogIe uppskattar hemsidor med större andel content/text.

Vilka tillbakalänkar kan tolkas som spam?

Länkar från lågkvalitativa, irrelevanta eller betalda webbplatser tolkas ofta som spam De kan göra stor skada på webbsidor och bland annat försämra användbarheten. På grund av detta bör webbplatsens sidor kvalitetssäkras regelbundet. För att ta bort dåliga länkar kan man använda Google Webmaster Tool.

Varför behövs bloggar och relevant on-page-innehåll?

Det finns flera fördelar med att skapa en blogg intern på din webbsida:. Bland annat bidrar den med följande:
a. Driver trafik till sidan
b. Förbättrar sidans SERP-ranking
c. Lockar till engagemang
d. Möjlighet att utveckla kundrelationer.
Att regelbundet publicera bloggar och uppdatera SEO-optimerat on-page innehåll ökar SERP-rankingen. De flesta sökmotorer föredrar nytt och unikt innehåll.

Vad innebär kanoniska taggar och duplicerat innehåll?

Kanoniska taggar gör det tydligt för sökmotorn vilka olika sidor med samma innehåll som ska klassas som en sida. I praktiken innebär detta att taggen förklarar hur innehållet ska kategoriseras och vilken källa som ska lyftas i sökresultatet. Om tex en kopia av en bloggtext har delats på en extern plattform så avslöjar den kanoniska taggen att detta är en medveten kopia. Innehållet sprids till vinst för den ursprungliga källan.