Nulägesanalys och strategiunderlag

Effektiv marknadsföring måste vara grundad i data. Därför börjar alla våra samarbeten med en gedigen nulägesanalys som ger full insikt i interna såväl som externa faktorer. Med detta i ryggen går det att utforma en framgångsrik strategi för att nå målen med er digitala marknadsföring.