ASBX:
Effektiv B2B outbound
och leadgenerering

Utveckla ditt företag med account- och segmentbaserad erfarenhet. Låt oss sköta din outreach och leverera kontakter som är redo att prata med dig.

  • Prospektering enligt din ICP (Ideal Customer Profile)
  • Segmenterade outreach-strategier
  • Copywriting och A/B-testning
  • Kombinera outreach med riktade Linkedin-annonser

Genom att integrera outbound-aktiviteter i din Pull Marketing-strategi kan du effektivt nå ut till relevanta beslutsfattare som är beredda att göra affärer, samt till dem som kan behöva en extra knuff för att ta ett köpbeslut.

B2B-försäljningsmarknadsföring
i stor skala

Försäljningsmetoder måste förändras i grunden för att möta nya köpbeteenden

Genom att utgå från era kunders behov och sökbeteenden kan du som företag direkt hamna långt fram i köpprocessen genom att synas för beslutsfattare som söker efter tjänster. Sökmotorer är en del i 94 % av alla B2B-köpprocesser och många anger en sökmotor som den viktigaste kanalen i deras köpresa. Vi som SEO-byrå kan hjälpa din verksamhet att synas på Google och vara ett valbart alternativ i era kunders köpprocess.

Alla våra samarbeten börjar med en grundlig markandsföringsanalys som ger klarhet i interna såväl som externa SEO-faktorer. För en lyckad sökmotoroptimering krävs det dels att hemsidan är tekniskt korrekt för att hittas av sökmotorer, dels att den är fylld med innehåll optimerat efter potentiella kunders sökbeteenden. När strategin tas fram med hjälp av data går det att satsa större och mer snabbrörligt.
SEO är snarare en del i den större digitala marknadsföringsstrategin, som gynnas av att ha en innehållsmässig och geografisk bredd. GO MO Group är en B2B SEO-byrå med erfarenhet av SEO som sträcker sig över flera marknader. När vi tar fram strategier för våra kunder som vill marknadsföra med B2B sökmotoroptimering i Göteborg så begränsar vi inte arbetet till Göteborg, utan använder data för att se vilka marknader och taktiker som är relevanta. Samma sak gäller B2B sökmotoroptimering för Stockholm eller andra områden.

ASBX vs andra verktyg

Det finns många utmärkta verktyg tillgängliga för säljare, varav många vi själva använder. Säljare har nu möjlighet att identifiera potentiella kunder, organisera dessa i kampanjer, skapa automatiserade sekvenser för kundkontakt, genomföra A/B-testning av e-postinnehåll, och automatiskt engagera tusentals potentiella kunder.

Men detta är inte en helt automatisk process; att finjustera en sådan försäljningsprocess kräver en betydande arbetsinsats. Vi erbjuder oss att hantera allt detta åt er, så att er försäljningsavdelning kan fokusera på att ta emot väl förberedda leads direkt i sin inkorg.

Account-based
outreach

Få omedelbar tillgång till värdefull kontaktinformation för beslutsfattare inom ert målsegment. Vi kommer att använda automatiserad e-postmarknadsföring för att effektivt kommunicera ert erbjudande på ett personanpassat sätt. Denna riktade utskick kan samordnas med aktiviteter från er försäljningsavdelning för att öka framgångarna i B2B-försäljningen.

Anpassat efter
segment

Ryggraden i effektiv marknadsföring är relevans – att matcha din målgrupp med erbjudanden som de är intresserade av. Vi planerar kommunikationen av dina produkter och tjänster utifrån behoven hos varje specifikt segment.

Marknadsföringsmaterial

Våra erfarna copywriters skapar texter för epostmarkandsföring. där ni effektivt kan nå era potentiella kunder. Vi designar och utvecklar även landningssidor för e-post- och LinkedIn-kampanjer.

Alla kanaler
samverkar

Genom att använda sig av flera kanaler, där vi exponerar dina potentiella köpare för ditt varumärke och dina erbjudanden på LinkedIn samtidigt som e-postkampanjerna skickas ut, blir den personliga kontakten på kontonivå inte helt främmande. Detta ökar möjligheterna för konvertering.

Kunduppdrag

VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

Yaya said Traditionell B2B-marknadsföring har utvecklats från mässor och ballonger till datadriven försäljning. Mitt huvudfokus är att driva mätbar försäljning, och jag litar helt på GO MO Group för att leverera detta.
Yaya Selva Global Marketing Director
Jens said GO MO-teamet är dubbelsinnat i den meningen att de kan hitta den rätta balansen mellan strategiskt tänkande och att leverera genomförbara resultat.
Jens Gustavsson SVP Corporate Communication
Nästa

Vad gör oss till det bästa alternativet?

På GO MO Group omvandlar vi B2B-försäljning från en utmaning till en framgång.Vi lyssnar, förstår och agerar för att växa ditt företag genom effektiv outbound och leadgenerering med vår ASBX-tjänst. Genom att integrera strategisk segmentering och personlig kontakt hanterar vi din prospektering och levererar varma leads direkt till din inkorg. Vår expertis inom copywriting och A/B-testning, kombinerat med riktade LinkedIn-annonser, optimerar din säljprocess på alla plan. Låt oss göra det tunga lyftet, så att du kan fokusera på att bygga relationer och generera affärsmöjligheter.

Datadriven Pull
Marketing

Maximera din närvaro online med en omfattande SEO-strategi: driv kvalitativ trafik till er hemsida och bygg en stark online närvaro över tid.

B2B Leadgenering

Förstärk din B2B-marknadsföring med vår segmenterade leadsgenerering. Nå beslutsfattare med relevanta budskap och öka dina affärsmöjligheter.

B2B
Marketing

En hemsida är inte någonting värt om ingen hittar den. Vi erbjuder löpande tjänster inom B2B Pull Marketing för att synliggöra dina digitala kanaler för en relevant målgrupp.

Nuläges-
analys

Få en fullständig bild av er digitala närvaro och optimera din strategi med vår digitala analys. Vi ger er insikt i ert nuläge och konkurrensbilden.

Andra tjänster

En hemsida är inte någonting värt om ingen hittar eller använder den. Vi erbjuder löpande tjänster inom Pull Marketing för att synliggöra era digitala kanaler för en relevant målgrupp.

Pull Marketing

Pull-marketing innebär att aktivt engagera kunder som redan visat intresse för er produkt eller tjänst. Denna metod låter företag kapitalisera på befintligt behov, vilket effektivt kan omvandla intresse till en konkret förfrågan.

SEO (Sökmotorsoptimering)

Nästan alla köpprocesser på Google, och det gäller även inom B2B. Generativ AI i Googles sökresultat ändrar spelreglerna. Vårt jobb blir att stötta våra kunder i att anpassa gamla strategier till nya med strategisk SEO eller snarare GSE, som skapar originellt innehåll i Googles nya sökresultat.

SEA (Sökmotorannonsering)

Möt din målgrupp på sökmotorn när de söker efter produkter och tjänster. Få effektiva resultat och öka ditt företags synlighet genom SEA.

Digital analys och strategiförslag

Få en fullständig bild av er digitala närvaro och optimera din strategi med vår digitala analys. Fullständig insikt i ert nuläge och konkurrensbilden.

Webbutveckling & design

Ert digitala möte är ert viktigaste kundmöte, och er webbsida utgör en av era mest kritiska kommunikationskanaler. Utmärkt kommunikation öppnar dörrar till omfattande marknadsföringsmöjligheter. Satsa därför på er hemsida – och gör det med eftertanke och ambition.

Insikter

Våra insikter om digital marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om trenderna inom digital marknadsföring, generativ AI och vilka slutsatser och lärdomar vi kunnat dra från tidigare projekt.