Content Marketing-
Innehållsmarknadsföring

I en värld där tusentals rankingfaktorer spelar en avgörande roll, framstår SEO-anpassat innehåll som en kärnkomponent i marknadsföringsstrategin. Innehållsmarknadsföring är inte bara nödvändigt för att leda sökmotorernas algoritmer, utan även för att effektivt kommunicera och förmedla värdet av ert erbjudande till era kunder. Genom att integrera AI-teknologier, som ChatGPT, lyfter vi innehållsskapandets effektivitet och relevans till nya höjder.

Content måste vara lätt att förstå samtidigt som det är nyttigt för läsaren.

Innehåll måste skapas från ett utifrån in-perspektiv. Innehåll skapat utifrån vad din målgrupp finner intressant kommer engagera läsaren och sätta er i ett konkurrenskraftigt läge.

Effektiv kommunikation genom innehållsmarknadsföring och Generativ AI

Att navigera i dagens digitala landskap kräver smarta lösningar. Genom att integrera artificiell intelligens i vår innehållsmarknadsföring, kan vi automatisera och optimera processerna för att skapa relevant och engagerande innehåll. AI hjälper till att snabbt identifiera trender och ämnen som resonerar med målgruppen, vilket gör det möjligt för företag att producera precis rätt innehåll vid rätt tillfälle.

Effektiv kommunikation handlar om att förstå din målgrupp. Genom att utnyttja AI för att analysera användardata kan vi få djupgående insikter om målgruppens preferenser och beteenden. Med insikterna kan vi göra det möjligt att anpassa innehållet så att det inte bara fängslar utan också omvandlar läsaren till kund, genom skräddarsydda budskap som träffar rätt.

I takt med teknologiska framsteg, är det avgörande att hålla vår innehållsstrategi aktuell och konkurrenskraftig. Att införliva AI i våra arbetsflöden möjliggör för oss att anpassa och finjustera innehåll kontinuerligt. Detta säkerställer inte bara relevans och engagemang idag men även att vi är väl förberedda för att möta framtida kommunikationsutmaningar.

Innehållsmarknadsföring som hjälper er kommunicera effektivt, på rätt plats

Content marketing är nödvändigt för att effektivt kunna kommunicera med sina kunder med rätt innehåll, rätt tonalitet och en lämplig kunskapsnivå om sitt företag och sina tjänster och produkter. Skapandet av B2B-texter, bilder och videor är en ständigt pågående process som i kombination med en strategisk SEO-kommunikation hjälper företag att positionera sitt innehåll på rätt plats hos sökmotorer där just era kunder befinner sig.

Det stora behovet av bra innehåll gör att vi inte bara är en SEO-byrå i Stockholm utan även en content marketing byrå med fokus på SEO.

Skrivet för både
människa och dator…

Vårt skapande av SEO-text och B2B-texter anpassas efter sökmotorernas algoritmer med sökord, interna länkar, meta tags, m.m. Men läsbarhet för den mänskliga läsaren prioriteras alltid framför SEO-krav för att tilltala era målgrupper på bästa sätt. Det finns i slutändan en rad viktiga sökfaktorer som relaterar till användarupplevelsen (bounce rate, tid på webbsidan, extern länkning, etc.) som gör det viktigt att fokusera på den mänskliga läsaren.

…av människa och
dator (ChatGPT)

GO MO Groups skribenter använder flera verktyg, inklusive ChatGPT, för att stödja dem genom hela skrivprocessen. ChatGPT används bland annat för att generera ämnesförslag och rubriker, korrekturläsa artiklar och skapa texter snabbare än vad som tidigare var möjligt. AI-baserade verktyg har också visat sig vara ovärderliga resurser för att öka kreativiteten och bredda vår kunskap om olika ämnen; och vi håller ständigt utkik efter de senaste innovationerna på marknaden för att förbättra vårt innehållsskapande ytterligare.

Sökmotoroptimerat
innehåll

Med utgång från strategisk SEO-kommunikation skapar vi SEO-anpassade texter för de kanaler där era målgrupper befinner sig. Vi säkerställer att era kunder exponeras för era webbsidor i ett tidigt skede i deras köpprocess, med innehållet vi vet att de söker söker efter och med de sökord som sökmotorernas algoritmer associerar med innehållet.

Anpassat efter
företag och sökintention

Innehållsmarknadsföring är nödvändigt för att effektivt kunna kommunicera med sina kunder med rätt innehåll, rätt tonalitet och en lämplig kunskapsnivå om sitt företag och sina tjänster och produkter. Skapandet av B2B-texter, bilder och videor är en ständigt pågående process som i kombination med en strategisk SEO-kommunikation hjälper företag att positionera sitt innehåll på rätt plats hos sökmotorer där just era kunder befinner sig.

Kunduppdrag

VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

Yaya said Traditionell B2B-marknadsföring har utvecklats från mässor och ballonger till datadriven försäljning. Mitt huvudfokus är att driva mätbar försäljning, och jag litar helt på GO MO Group för att leverera detta.
Yaya Selva Global Marketing Director
Jens said GO MO-teamet är dubbelsinnat i den meningen att de kan hitta den rätta balansen mellan strategiskt tänkande och att leverera genomförbara resultat.
Jens Gustavsson SVP Corporate Communication
Nästa

Vår contentprocess

Som contentbyrå i Stockholm och Göteborg skapar vi SEO-innehåll i ett nära samarbete med våra kunder för att kunna kommunicera med deras målgrupper på “deras” språk med den kunskapsnivå som krävs för att skapa förtroende. Nedan är vår process för content marketing och skapandet av SEO-texter och annan content i innehållsmarknadsföring:

Steg 1

Kund, CSM (Client Success Manager) och analytiker skapar en innehållsplan för vilka sidor som behöver skapas eller uppdateras med ytterligare innehåll (optimering) för att positionera oss på utvalda sökord.

Steg 2

Analytiker tar fram riktlinjer för användandet av sökord, meta och interna länkar m.m. för varje sida baserat på högt rankade webbsidor på sökresultatsidan. Riktlinjerna skickas till skribenten som påbörjar sin researchprocess för att dels identifiera sökintentionen för sökorden, dels identifiera potentiella luckor i innehållet på topprankade webbsidor.

Steg 3

Skribenten gör grundlig research om det specifika området för att samla nödvändig information, för att förstå ämnets komplexitet och bedöma tillgängligt källmaterial. I vissa fall kan det även vara nödvändigt att genomföra en intervju med kunden för att komplettera skribentens oberoende research.

Steg 4

Efter denna grundliga förberedelse påbörjar skribenten ett första utkast, vilket baseras på tillhandahållna riktlinjer, identifiering av konkurrenternas informationsluckor och insikterna från researchprocessen. Detta säkerställer att innehållet inte bara uppfyller alla SEO-krav utan också engagerar och tilltalar läsaren.

Steg 5

Utkastet skickas till kund för granskning och feedback, inklusive rekommendationer för bilder, sidstruktur, grafer, FAQ, etc.
Utkastet kan skickas fram och tillbaka mellan skribent och kund ett flertal gånger för att slipa innehållet och säkerställa att det inte bara uppfyller kraven från kunden utan även från sökmotorerna och den mänskliga läsaren.

Steg 6

Efter att innehållet har fått ett slutgiltigt godkännande från kund implementeras det.
Sidans prestanda och ranking övervakas kontinuerligt för att identifiera om innehållet behöver ytterligare revideringar.

Andra tjänster

En hemsida är inte någonting värt om ingen hittar eller använder den. Vi erbjuder löpande tjänster inom Pull Marketing för att synliggöra era digitala kanaler för en relevant målgrupp.

Pull Marketing

Pull-marketing innebär att aktivt engagera kunder som redan visat intresse för er produkt eller tjänst. Denna metod låter företag kapitalisera på befintligt behov, vilket effektivt kan omvandla intresse till en konkret förfrågan.

SEO (Sökmotorsoptimering)

Nästan alla köpprocesser på Google, och det gäller även inom B2B. Generativ AI i Googles sökresultat ändrar spelreglerna. Vårt jobb blir att stötta våra kunder i att anpassa gamla strategier till nya med strategisk SEO eller snarare GSE, som skapar originellt innehåll i Googles nya sökresultat.

SEA (Sökmotorannonsering)

Möt din målgrupp på sökmotorn när de söker efter produkter och tjänster. Få effektiva resultat och öka ditt företags synlighet genom SEA.

Digital analys och strategiförslag

Få en fullständig bild av er digitala närvaro och optimera din strategi med vår digitala analys. Fullständig insikt i ert nuläge och konkurrensbilden.

Webbutveckling & design

Ert digitala möte är ert viktigaste kundmöte, och er webbsida utgör en av era mest kritiska kommunikationskanaler. Utmärkt kommunikation öppnar dörrar till omfattande marknadsföringsmöjligheter. Satsa därför på er hemsida – och gör det med eftertanke och ambition.

B2B Leadgenerering

Förstärk din B2B-marknadsföring med vår segmenterade leadsgenerering. Nå beslutsfattare med relevanta budskap och öka dina affärsmöjligheter.

Insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.