Vi utmanar gränserna
i marknadsföring med data och
AI-teknologi

Effektiv marknadsföring idag kräver en fast grund i dataanalys och teknologiska framsteg. På GO MO Group inleder vi alla våra partnerskap med en omfattande nulägesanalys. Denna process ger oss en detaljerad överblick över både interna och externa faktorer som påverkar er verksamhet. Med denna datadrivna insikt som utgångspunkt, formulerar vi en stark strategi som syftar till att uppnå era mål inom digital marknadsföring, förstärkt med inslag av generativ AI-teknik.

Ta välinformerade beslut med ett digitalt strategiunderlag

Utan data är det bara en åsikt. Vi ger organisationer möjligheten att bli fullt ut datadrivna i sin marknadsföring.

Försäljningsmetoder måste förändras i grunden för att möta nya köpbeteenden

Genom att utgå från era kunders behov och sökbeteenden kan du som företag direkt hamna långt fram i köpprocessen genom att synas för beslutsfattare som söker efter tjänster. Sökmotorer är en del i 94 % av alla B2B-köpprocesser och många anger en sökmotor som den viktigaste kanalen i deras köpresa. Vi som SEO-byrå kan hjälpa din verksamhet att synas på Google och vara ett valbart alternativ i era kunders köpprocess.

Alla våra samarbeten börjar med en grundlig markandsföringsanalys som ger klarhet i interna såväl som externa SEO-faktorer. För en lyckad sökmotoroptimering krävs det dels att hemsidan är tekniskt korrekt för att hittas av sökmotorer, dels att den är fylld med innehåll optimerat efter potentiella kunders sökbeteenden. När strategin tas fram med hjälp av data går det att satsa större och mer snabbrörligt.
SEO är snarare en del i den större digitala marknadsföringsstrategin, som gynnas av att ha en innehållsmässig och geografisk bredd. GO MO Group är en B2B SEO-byrå med erfarenhet av SEO som sträcker sig över flera marknader. När vi tar fram strategier för våra kunder som vill marknadsföra med B2B sökmotoroptimering i Göteborg så begränsar vi inte arbetet till Göteborg, utan använder data för att se vilka marknader och taktiker som är relevanta. Samma sak gäller B2B sökmotoroptimering för Stockholm eller andra områden.

En datadriven strategi presterar bättre

Idag har företag tillgång till mer data än någonsin, och med det kommer möjligheterna att applicera data i strategiarbetet. Det är alltså inte längre mängden data som avgör vem som har bäst strategiunderlag, utan vilka insikter som kan dras av datan som är tillgänglig.

Vår djupa förståelse för dataanalys kombinerat med generativ AI säkerställer att era marknadsföringsstrategier inte bara är välgrundade, utan också framåtblickande och innovativa.

Satsa stort med
rätt kunskap

Att utforma er strategi efter data ger er vetskap om vad som behöver göras och vilka insatser som kommer fungera. Detta gör marknadsföringen mer snabbrörlig då ledning och organisation kan vara lugna i att besluten är grundade i data. Vi erbjuder denna säkerheten genom full insikt i ert nuläge en tydlig roadmap för att optimera er digitala marknadsföring.

Nulägesanalys och
anpassade strategiförslag

Data och insikter är inte värda någonting om de inte appliceras. Vi erbjuder en omfattande nulägesanalys som täcker både interna och externa aspekter av er digitala närvaro. Med denna information utvecklar vi anpassade strategiförslag och handlingsplaner för att optimera er digitala marknadsföring och öka er konkurrenskraft.

Datadrivna lösningar för
dagens marknadsföringsbehov

Vår Pull-marketing strategi är djupt rotad i data och förstärkt med AI för att maximera er online-närvaro. Vi specialiserar oss på att leverera kvalitativ trafik till er webbplats och bygga en stark digital närvaro över tid. Vårt fokus på B2B Leadgenerering och B2B-marknadsföring säkerställer att ni når rätt beslutsfattare med relevanta och effektiva budskap.

Skalbarhet och
global expertis

Vår unika styrka ligger i vår förmåga att skala upp verksamheten snabbt, stöttad av vår närvaro i Indien under svensk ledning. Denna globala räckvidd ger oss tillgång till en bred talangpool och möjlighet att snabbt anpassa våra strategier och lösningar för att möta era behov. Genom att integrera AI och teknologi i vår arbetsprocess kan vi leverera skräddarsydda och effektiva marknadsföringslösningar som skiljer sig från mängden.

Kunduppdrag

VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

Yaya said Traditionell B2B-marknadsföring har utvecklats från mässor och ballonger till datadriven försäljning. Mitt huvudfokus är att driva mätbar försäljning, och jag litar helt på GO MO Group för att leverera detta.
Yaya Selva Global Marketing Director
Jens said GO MO-teamet är dubbelsinnat i den meningen att de kan hitta den rätta balansen mellan strategiskt tänkande och att leverera genomförbara resultat.
Jens Gustavsson SVP Corporate Communication
Nästa

Vad gör oss till det bästa alternativet?

Vår webbdesignbyrå i Göteborg erbjuder
skräddarsydda lösningar för era behov. Som specialister inom webbutveckling kan vi hjälpa ert företag att skapa en webbplats som inte bara ser bra ut, utan också fungerar optimalt. Vi använder oss av datadriven webbutveckling och optimerar webbplatsen med fokus på sökmotoroptimering (SEO) för att maximera synlighet och generera affärsmöjligheter.

Datadriven Pull
Marketing

Maximera din närvaro online med en omfattande SEO-strategi: driv kvalitativ trafik till er hemsida och bygg en stark online närvaro över tid.

B2B Leadgenering

Förstärk din B2B-marknadsföring med vår segmenterade leadsgenerering. Nå beslutsfattare med relevanta budskap och öka dina affärsmöjligheter.

B2B
Marketing

En hemsida är inte någonting värt om ingen hittar den. Vi erbjuder löpande tjänster inom B2B Pull Marketing för att synliggöra dina digitala kanaler för en relevant målgrupp.

Nuläges-
analys

Få en fullständig bild av er digitala närvaro och optimera din strategi med vår digitala analys. Vi ger er insikt i ert nuläge och konkurrensbilden.

Andra tjänster

En hemsida är inte någonting värt om ingen hittar eller använder den. Vi erbjuder löpande tjänster inom Pull Marketing för att synliggöra era digitala kanaler för en relevant målgrupp.

Pull Marketing

Pull-marketing innebär att aktivt engagera kunder som redan visat intresse för er produkt eller tjänst. Denna metod låter företag kapitalisera på befintligt behov, vilket effektivt kan omvandla intresse till en konkret förfrågan.

SEO (Sökmotorsoptimering)

Nästan alla köpprocesser på Google, och det gäller även inom B2B. Generativ AI i Googles sökresultat ändrar spelreglerna. Vårt jobb blir att stötta våra kunder i att anpassa gamla strategier till nya med strategisk SEO eller snarare GSE, som skapar originellt innehåll i Googles nya sökresultat.

SEA (Sökmotorannonsering)

Möt din målgrupp på sökmotorn när de söker efter produkter och tjänster. Få effektiva resultat och öka ditt företags synlighet genom SEA.

Webbutveckling & design

Ert digitala möte är ert viktigaste kundmöte, och er webbsida utgör en av era mest kritiska kommunikationskanaler. Utmärkt kommunikation öppnar dörrar till omfattande marknadsföringsmöjligheter. Satsa därför på er hemsida – och gör det med eftertanke och ambition.

B2B Leadgenerering

Förstärk din B2B-marknadsföring med vår segmenterade leadsgenerering. Nå beslutsfattare med relevanta budskap och öka dina affärsmöjligheter.

Insikter

Våra insikter om digital marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om trenderna inom digital marknadsföring, generativ AI och vilka slutsatser och lärdomar vi kunnat dra från tidigare projekt.